http://150jahre.ds-istanbul.net

Zur 150 Jahrfeier mit einem Brief von Frank-Walter Steinmeyer, Almanya Cumhurbaşkanı (hier)

İstanbul Alman Lisesi 150 yıldan beri Türkiye ve Almanya arasında kültürel ve insani bağların dikkat çekici bir unsurudur. Tıpkı ülkelerimizde olduğu gibi, Özel Alınan Lisesi de kuruluşundan bu yana derin siyasi ve toplumsal değişimler yaşadı ve ayakta kaldı. Bu okuldan mezun olan birçok Türk ve Alınan, yüz elli yılda yaşanan devrimleri ve değişimleri bizzat etkiledi ve şekillendirdi. Ancak Türklerin ve Alınanların uzun zamandan beri birbirlerine duydukları büyük ilgi geçmişte olduğu gibi şimdi de hiç değişmemiştir. Bu okulda iki ülkenin gençleri birlikte ve birbirinden öğrenmektedir. Nesiller boyunca öğrencilerin burada “değişim, anlayış ve bağlılık” konusundaki deneyimleri çocukluk ve gençlik dönemlerinde iz bırakmıştır. Özel Alman Lisesinin bizlere gelecekte de örnek olmasını diliyoruz. Karşılıklı merak, saygı ve birbirini daha iyi anlama arzusu, bu özel mekanda zengin bir tarihi devam ettiren ve sağlam bir temele dayanan Türk – Alman ilişkilerinin verimli bir şekilde gelişmesinin ilkeleridir.